Vznik Československé vlajky

By November 12, 2014Grafický design, Historie

Po letech co uplynuly od vzniku Československé vlajky se autorství připisovalo chaoticky třem postavám. Česká vexilologická společnost, zabývající se historií a symbolikou vlajek, ale svým prohlášení jasně připsala autorství Jaroslavu Kursovi. Prohlášení dokumentuje archivním záznamem při přijetí zákona 30. března 1920 (č. 252/1920 Sb.). Jaroslav kursa byl členem komise, která v letech 1918 – 1920 rozhodovala o Československých státních symbolech. Ono to autorství je také spíše kolektivním výsledkem. Například barevnost byla dána heraldickým zvykem, stříbrný lev na červeném pozadí. Přidání modré vychází z panslovanských nálad doby vzniku a logicky začleňuje modrou barvu ze slovenského symbolu (modrého trojvrší). Kursa se zasloužil o zhotovení návrhů, jelikož byl zručný malíř a jako členu komise se tato pozice jen nabízela.

Rozhodování o finální podobě, doprovázely bohaté diskuse a finální testy, kdy se zkoušelo jak dobře je vlajka rozpoznatelná z dálky a v šeru. Nakonec do finální podoby promluvila i veřejnost. Na její popud byl modrý klín prodloužen až do poloviny délky vlajky. Původní návrh neobsahoval definici barev, ale dnes se již zakotvila barevnost v Pantone vzorníku: modrá Pantone 293  a červená Pantone 485.

Vexilogie – věda zabývající se historií a symbolikou vlajek

Zdroj: Respekt č. 44/2014, Wikipedie

Leave a Reply